Česko-německý fond budoucnosti zveřejnil téma roku 2014

29. 11. 2013 Fond budoucnosti bude zvláště podporovat „společné angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence“. U projektů v rámci tématu roku může příspěvek dosahovat namísto obvyklé poloviny až 70 % celkových projektových nákladů.
Pro rok 2014 vyhlásil Česko-německý fond budoucnosti téma: Společné angažmá české a německé občanské společnosti  v oblasti drogové prevence.

Užívání drog představuje jedno ze závažných celospolečenských rizik, jemuž jsou Česká republika i Německo dlouhodobě vystaveny. Obě společnosti se potýkají s podobnými problémy, ale jejich řešení hledají jen málokdy společně i přes to, že výměna zkušeností by oběma stranám přinesla výrazné obohacení. Fond budoucnosti chce proto povzbudit spolupráci a sdílení zkušeností mezi organizacemi, které se snaží čelit rizikům drogové závislosti.
 
Již několik let narůstá v česko-německém pohraničí prodej a užívání drog, zejména pervitinu. Odborníci varují, že i nahodilé užití této drogy může vést k nebezpečnému předávkování a velmi rychle také k psychické závislosti se závažnými zdravotními důsledky. Tato droga se zpravidla vyrábí v Česku a poté se pašuje do Německa. Problematika drog obnáší nejenom potenciál oboustranného česko-německého konfliktu, ale také šanci na posílení a rozšíření spolupráce v rámci tohoto zásadního tématu.
 
Více informací najdete ZDE
 

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň