V Plzni proběhla první Česko-německá škola diverzity

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem uspořádala o víkendu 16.–18. 6. 2017 první Česko-německou školu diverzity na českém území. Do plzeňské kreativní zóny DEPO2015 zavítalo na odborné workshopy na čtyři desítky zástupců z řad pedagogů, pracovníků s mládeží i mládeže samotné z Česka i Německa. Společně s českými a německými odborníky se věnovali tématům kulturní a sociální rozmanitosti, tolerance a respektu k jinakosti a zacházení s předsudky, stereotypy a škatulkováním (nejen) ve vzdělávání. Součástí programu bylo rovněž představení nové publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží. Účastníci i široká veřejnost se dále mohla zapojit během pódiové diskuze, promítání německých filmů nebo představení ojedinělého Divadla utlačovaných. Česko-německá škola diverzity byla realizována za podpory Česko-německého fondu budoucnosti v rámci programu Česko-německého kulturního jara 2017.

Na začátku třídenního programu Česko-německé školy diverzity byla veřejnosti představena nová publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží, kterou začátkem roku 2017 vydala Koordinační centra v Plzni a Řezně ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a dalšími organizacemi věnujícími se dané problematice. Text vychází z německého originálu More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit Anne Sophie Winkelmann, která se přístupu vědomé práce s diverzitou dlouhodobě věnuje. Autorka při své práci považuje za klíčové uvědomení si skutečnosti, že předsudky a stereotypy není možné odbourat rychle a samovolně. Důležité je, jak se s nimi pracuje a zachází v praxi tak, aby mohla být rozvinuta vědomá práce s předsudky a aby se změnilo myšlení a jednání každého jedince.

Česká publikace přináší praktické tipy, podrobně představuje různé přístupy a pojmy a systémem otázek směřuje čtenáře k sebereflexi a zamyšlení nad vlastními postoji. Ve druhé části nabízí ucelený soubor konkrétních metod pro práci s mládeží ověřených v praxi. V neposlední řadě obsahuje množství odkazů na další literaturu a doplnění o specifika českého prostředí. Publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží je v češtině volně ke stažení nebo objednání za poštovné zde.

Publikace byla v rámci Česko-německé školy diverzity rovněž slavnostně pokřtěna. Tomuto aktu předcházelo seznámení s cestou, kterou Tandem ke konceptu vědomé práce s diverzitou ušel. „Již od založení Tandemu v roce 1997 pracujeme při našich česko-německých setkáváních mládeže na odstaňování zažitých stereotypů a překážek. Jednou z nich může být i negativní vnímání odlišností mezi národy, ale i jedinci ve společnosti,“ uvedl v úvodu Jan Lontschar, ředitel českého Koordinačního centra.

„Postupně jsme prodiskutovali a v praxi vyzkoušeli různé přístupy, které ovšem neodpovídaly našim zkušenostem a představám o práci s mládeží. Až došlo ke štastnému setkání s publikací More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit od paní Winkelmann. Uvědomili jsme si, že nic není černo-bílé. Všechno je barevnější a my to musíme postupně poznávat, abychom to mohli i lépe pochopit,“ vysvětlila Ulrike Füdl, pedagogická pracovnice pro školskou a předškolní oblast v německém Koordinačním centru. „Je to dlouhá cesta, ale není pouze česko-německá. Uplatnitenost konceptu vědomé práce s diverzitou  je samozřejmě mnohem šírší,“ doplnila paní Fügl možnosti využítí konceptu.

Samotnému křtu české publikace byla přítomná i autorka německé předlohy, Anne Sophie Winkelmann. „V minulosti pro mě bylo neuvěřilné, že někdy přijde Tandem a řekne, že se mu tento konpcet líbí, ztotožňuje se s ním a chce ho aplikovat ve své činnosti. Přeji si, aby tento vzniklý text lidé využívali a byl jim přínosem,“ uvedla při křtu Winkelmann.

Součástí programu Česko-německé školy diverzity byla během dalších dní i pódiová diskuze, v rámci které odborníci i lidé z česko-německé praxe diskutovali o pedagogické práci s diskriminací a předsudky v České republice a Spolkové republice Německo. Uspořádáno bylo rovněž několik tématických workshopů vedených českými i německými odborníky. Diváci mohli v rámci programu také na vlastní kůži začít ojedinělý přístup Divadla utlačovaných 2na3: Ztracená, který využívá životních příběhů, reálných situací a divadelních technik k práci s těmi, kteří mají osobní zkušenost s nějakou formou útlaku. Večerní program potom patřil veřejnému promítání německých tématických filmů v kinosále kreativní zóny DEPO2015 v prostorách bývalých garáží městské hromadné dopravy.

Koordinační centra se vědomé práci s diverzitou, přístupu, se kterým se ztotožňují, budou v budoucnosti soustavně věnovat a postupně ho aplikovat v širokém spektru svých aktivit v oblasti česko-německé práce s mládeží. Více informací k vědomé práci s diverzitou a Tandemu k přečtení zde.

 

Aktuality

Doporučujeme

  • 19. 6. 2018 Vypsání dobrovolnických míst v Německu - podzim 2018
    Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta zajímavou stáží? Již od letošního září je v nabídce několik...
  • 17. 6. 2018 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2018
    Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2018, kde se mohou děti a mladí lidé mimo jiné procvičit či zdokonalit v německém jazyce. Seznam bude průběžně doplňován. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám napsat...
  • 23. 5. 2018 Gut drauf školení - strava, pohyb, stres
    Česko-německé školení GUT DRAUF, kde je hlavním tématem strava, pohyb a stres v práci s mládeží, se bude konat  15. - 17. června 2018   v Königsdorfu u Mnichova a je určeno pro pracovníky s mládeží, učitele a vychovatele z Česka a...
<%eshopCart%>

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita