V Plzni proběhla první Česko-německá škola diverzity

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem uspořádala o víkendu 16.–18. 6. 2017 první Česko-německou školu diverzity na českém území. Do plzeňské kreativní zóny DEPO2015 zavítalo na odborné workshopy na čtyři desítky zástupců z řad pedagogů, pracovníků s mládeží i mládeže samotné z Česka i Německa. Společně s českými a německými odborníky se věnovali tématům kulturní a sociální rozmanitosti, tolerance a respektu k jinakosti a zacházení s předsudky, stereotypy a škatulkováním (nejen) ve vzdělávání. Součástí programu bylo rovněž představení nové publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží. Účastníci i široká veřejnost se dále mohla zapojit během pódiové diskuze, promítání německých filmů nebo představení ojedinělého Divadla utlačovaných. Česko-německá škola diverzity byla realizována za podpory Česko-německého fondu budoucnosti v rámci programu Česko-německého kulturního jara 2017.

Na začátku třídenního programu Česko-německé školy diverzity byla veřejnosti představena nová publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží, kterou začátkem roku 2017 vydala Koordinační centra v Plzni a Řezně ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a dalšími organizacemi věnujícími se dané problematice. Text vychází z německého originálu More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit Anne Sophie Winkelmann, která se přístupu vědomé práce s diverzitou dlouhodobě věnuje. Autorka při své práci považuje za klíčové uvědomení si skutečnosti, že předsudky a stereotypy není možné odbourat rychle a samovolně. Důležité je, jak se s nimi pracuje a zachází v praxi tak, aby mohla být rozvinuta vědomá práce s předsudky a aby se změnilo myšlení a jednání každého jedince.

Česká publikace přináší praktické tipy, podrobně představuje různé přístupy a pojmy a systémem otázek směřuje čtenáře k sebereflexi a zamyšlení nad vlastními postoji. Ve druhé části nabízí ucelený soubor konkrétních metod pro práci s mládeží ověřených v praxi. V neposlední řadě obsahuje množství odkazů na další literaturu a doplnění o specifika českého prostředí. Publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží je v češtině volně ke stažení nebo objednání za poštovné zde.

Publikace byla v rámci Česko-německé školy diverzity rovněž slavnostně pokřtěna. Tomuto aktu předcházelo seznámení s cestou, kterou Tandem ke konceptu vědomé práce s diverzitou ušel. „Již od založení Tandemu v roce 1997 pracujeme při našich česko-německých setkáváních mládeže na odstaňování zažitých stereotypů a překážek. Jednou z nich může být i negativní vnímání odlišností mezi národy, ale i jedinci ve společnosti,“ uvedl v úvodu Jan Lontschar, ředitel českého Koordinačního centra.

„Postupně jsme prodiskutovali a v praxi vyzkoušeli různé přístupy, které ovšem neodpovídaly našim zkušenostem a představám o práci s mládeží. Až došlo ke štastnému setkání s publikací More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit od paní Winkelmann. Uvědomili jsme si, že nic není černo-bílé. Všechno je barevnější a my to musíme postupně poznávat, abychom to mohli i lépe pochopit,“ vysvětlila Ulrike Füdl, pedagogická pracovnice pro školskou a předškolní oblast v německém Koordinačním centru. „Je to dlouhá cesta, ale není pouze česko-německá. Uplatnitenost konceptu vědomé práce s diverzitou  je samozřejmě mnohem šírší,“ doplnila paní Fügl možnosti využítí konceptu.

Samotnému křtu české publikace byla přítomná i autorka německé předlohy, Anne Sophie Winkelmann. „V minulosti pro mě bylo neuvěřilné, že někdy přijde Tandem a řekne, že se mu tento konpcet líbí, ztotožňuje se s ním a chce ho aplikovat ve své činnosti. Přeji si, aby tento vzniklý text lidé využívali a byl jim přínosem,“ uvedla při křtu Winkelmann.

Součástí programu Česko-německé školy diverzity byla během dalších dní i pódiová diskuze, v rámci které odborníci i lidé z česko-německé praxe diskutovali o pedagogické práci s diskriminací a předsudky v České republice a Spolkové republice Německo. Uspořádáno bylo rovněž několik tématických workshopů vedených českými i německými odborníky. Diváci mohli v rámci programu také na vlastní kůži začít ojedinělý přístup Divadla utlačovaných 2na3: Ztracená, který využívá životních příběhů, reálných situací a divadelních technik k práci s těmi, kteří mají osobní zkušenost s nějakou formou útlaku. Večerní program potom patřil veřejnému promítání německých tématických filmů v kinosále kreativní zóny DEPO2015 v prostorách bývalých garáží městské hromadné dopravy.

Koordinační centra se vědomé práci s diverzitou, přístupu, se kterým se ztotožňují, budou v budoucnosti soustavně věnovat a postupně ho aplikovat v širokém spektru svých aktivit v oblasti česko-německé práce s mládeží. Více informací k vědomé práci s diverzitou a Tandemu k přečtení zde.

 

Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (20.–26. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 20.–26. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info případně web www.sgun.cz.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Immenreuth, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Immenreuth

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

 • Evropský den jazyků 2017 (25. 9. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 25. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci základních a středních škol s výukou němčiny
  Cíle: propagace němčiny a češtiny, německé a české kultury, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 350 (max. 15 žáků na workshop)
  Obsah:

  několik stanovišť s různými aktivitami (interaktivní puzzle, pexeso, hry a soutěže, česko-německá jazyková animace, informace o dobrovolnictví a pobytech v zahraničí atd.), ve formě workshopů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Německá knihovna
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Západočeská univerzita