V Plzni proběhla první Česko-německá škola diverzity

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem uspořádala o víkendu 16.–18. 6. 2017 první Česko-německou školu diverzity na českém území. Do plzeňské kreativní zóny DEPO2015 zavítalo na odborné workshopy na čtyři desítky zástupců z řad pedagogů, pracovníků s mládeží i mládeže samotné z Česka i Německa. Společně s českými a německými odborníky se věnovali tématům kulturní a sociální rozmanitosti, tolerance a respektu k jinakosti a zacházení s předsudky, stereotypy a škatulkováním (nejen) ve vzdělávání. Součástí programu bylo rovněž představení nové publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží. Účastníci i široká veřejnost se dále mohla zapojit během pódiové diskuze, promítání německých filmů nebo představení ojedinělého Divadla utlačovaných. Česko-německá škola diverzity byla realizována za podpory Česko-německého fondu budoucnosti v rámci programu Česko-německého kulturního jara 2017.

Na začátku třídenního programu Česko-německé školy diverzity byla veřejnosti představena nová publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží, kterou začátkem roku 2017 vydala Koordinační centra v Plzni a Řezně ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a dalšími organizacemi věnujícími se dané problematice. Text vychází z německého originálu More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit Anne Sophie Winkelmann, která se přístupu vědomé práce s diverzitou dlouhodobě věnuje. Autorka při své práci považuje za klíčové uvědomení si skutečnosti, že předsudky a stereotypy není možné odbourat rychle a samovolně. Důležité je, jak se s nimi pracuje a zachází v praxi tak, aby mohla být rozvinuta vědomá práce s předsudky a aby se změnilo myšlení a jednání každého jedince.

Česká publikace přináší praktické tipy, podrobně představuje různé přístupy a pojmy a systémem otázek směřuje čtenáře k sebereflexi a zamyšlení nad vlastními postoji. Ve druhé části nabízí ucelený soubor konkrétních metod pro práci s mládeží ověřených v praxi. V neposlední řadě obsahuje množství odkazů na další literaturu a doplnění o specifika českého prostředí. Publikace More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží je v češtině volně ke stažení nebo objednání za poštovné zde.

Publikace byla v rámci Česko-německé školy diverzity rovněž slavnostně pokřtěna. Tomuto aktu předcházelo seznámení s cestou, kterou Tandem ke konceptu vědomé práce s diverzitou ušel. „Již od založení Tandemu v roce 1997 pracujeme při našich česko-německých setkáváních mládeže na odstaňování zažitých stereotypů a překážek. Jednou z nich může být i negativní vnímání odlišností mezi národy, ale i jedinci ve společnosti,“ uvedl v úvodu Jan Lontschar, ředitel českého Koordinačního centra.

„Postupně jsme prodiskutovali a v praxi vyzkoušeli různé přístupy, které ovšem neodpovídaly našim zkušenostem a představám o práci s mládeží. Až došlo ke štastnému setkání s publikací More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit od paní Winkelmann. Uvědomili jsme si, že nic není černo-bílé. Všechno je barevnější a my to musíme postupně poznávat, abychom to mohli i lépe pochopit,“ vysvětlila Ulrike Füdl, pedagogická pracovnice pro školskou a předškolní oblast v německém Koordinačním centru. „Je to dlouhá cesta, ale není pouze česko-německá. Uplatnitenost konceptu vědomé práce s diverzitou  je samozřejmě mnohem šírší,“ doplnila paní Fügl možnosti využítí konceptu.

Samotnému křtu české publikace byla přítomná i autorka německé předlohy, Anne Sophie Winkelmann. „V minulosti pro mě bylo neuvěřilné, že někdy přijde Tandem a řekne, že se mu tento konpcet líbí, ztotožňuje se s ním a chce ho aplikovat ve své činnosti. Přeji si, aby tento vzniklý text lidé využívali a byl jim přínosem,“ uvedla při křtu Winkelmann.

Součástí programu Česko-německé školy diverzity byla během dalších dní i pódiová diskuze, v rámci které odborníci i lidé z česko-německé praxe diskutovali o pedagogické práci s diskriminací a předsudky v České republice a Spolkové republice Německo. Uspořádáno bylo rovněž několik tématických workshopů vedených českými i německými odborníky. Diváci mohli v rámci programu také na vlastní kůži začít ojedinělý přístup Divadla utlačovaných 2na3: Ztracená, který využívá životních příběhů, reálných situací a divadelních technik k práci s těmi, kteří mají osobní zkušenost s nějakou formou útlaku. Večerní program potom patřil veřejnému promítání německých tématických filmů v kinosále kreativní zóny DEPO2015 v prostorách bývalých garáží městské hromadné dopravy.

Koordinační centra se vědomé práci s diverzitou, přístupu, se kterým se ztotožňují, budou v budoucnosti soustavně věnovat a postupně ho aplikovat v širokém spektru svých aktivit v oblasti česko-německé práce s mládeží. Více informací k vědomé práci s diverzitou a Tandemu k přečtení zde.

 

Aktuality

Aktuální akce

 • Evropský den jazyků 2017 (26. 9. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 26. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci základních a středních škol s výukou němčiny
  Cíle: propagace němčiny a češtiny, německé a české kultury, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 350 (max. 15 žáků na workshop)
  Obsah:

  několik stanovišť s různými aktivitami (interaktivní puzzle, pexeso, hry a soutěže, česko-německá jazyková animace, informace o dobrovolnictví a pobytech v zahraničí atd.), ve formě workshopů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Německá knihovna
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

 • Kontaktní seminář pro odborné školy (6.–8. 10. 2017) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 6.–8. 10. 2017
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: ředitelé, učitelé SŠ, SOŠ, VOŠ
  Cíle: navázat nová partnerství, seznámení se s metodou jazykové animace, diverzita, financování
  Účastníci: ředitelé, učitelé SŠ, SOŠ, VOŠ
  Obsah:

  - Jak najít vhodnou partnerskou organizaci? - Jak naplánovat a zafinancovat praxi? - Diverzita v česko-německých výměnách mládeže. - Jazyková animace. - Příklad dobré praxe.


  Cena: 1.200
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Pro velký zájem ze strany českých i německých škol a vzdělávacích institucí pořádá Tandem v Plzni v temínu 6.–8. října 2017 česko-německý kontaktní seminář. Vzdělávací akce je primárně určena zástupcům odborných škol, kteří hledají partnerské zařízení pro realizaci odborných praxí v zahraničí.

  Po celou dobu semináře je zajištěno tlumočení.

  Předběžný program:

  pátek, 6. října (od 14 – cca 21 hodin):
  - představní škol, vzdělávacích institucí a zařízení
  - představení činnosti Tandemu
  - seznámení se s konceptem Vědomé práce s diverzitou
  - představení metody jazykové animace

  sobota, 7. října (od 8.30 – 19 hod):
  - vzdělávací systémy v Česku a Německu
  - příklady dobré praxe z Česka a Německa
  - workshop na téma projektové plánování
  - interaktivní prohlídka Plzní v rámci projektu Zažij Plzeň!

  neděle, 8. října (od 8.30 – 12 hodin):
  - zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace
  - finanční možnosti v česko-německých výměnách mládeže
  - vyhodnocení, závěr


  Podrobný program vzdělávací akce.

  On-line přihlášky vyplňujte do pondělí 4. září 2017.

 • 1. Česko-německý workshop GUT DRAUF (18. 10. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast:
  Místo konání: Regensburg
  Termín: 18. 10. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, učitelé a vychovatelé z Česka a Německa
  Cíle: Podpora zdraví
  Účastníci: 12 CZ a 12 DE
  Obsah:

  Jak může být problematika regulace stresu zohledněna v mezinárodních, zejména česko-německých, výměnách mládeže? Jak může v průběhu akce uspět a jak lze metody regulace stresu zprostředkovat mladým lidem? První česko-německý workshop GUT DRAUF na téma „Regulace stresu v rámci mezinárodních výměn mládeže“.Workshop je určen pro 24 pracovníků s mládeží, učitele a vychovatele z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat podporou zdraví. Akce bude simultánně tlumočena.


  Spolupráce: GUT DRAUF
  Google Maps lokalita: 49.0134, 12.1016

  Workshop je určen pro 24 pracovníků s mládeží, učitele a vychovatele z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat podporou zdraví. Akce bude simultánně tlumočena.

  Tento workshop navazuje na stěžejní téma Tandemu zdravý životní styl v letech 2014-2015, které bylo v kooperaci s GUT DRAUF. GUT DRAUF je akce pro vzdělávání ve zdravotnictví k vylepšení zdraví dětí a mládeže ve věku 5 až 18 let.

Doporučujeme

 • 13. 9. 2017 Do Německa na praxi s projektem Přátelství bez hranic!
  Projekt Přátelství bez hranic nabízí všem pracovníkům s mládeží možnost nahlédnout do zákulisí vybrané německé organizace a obohatit tak své know-how o nové zkušenosti.
 • 12. 9. 2017 Setkání jazykových animátorů
  Tradiční setkání jazykových animátorů se koná od 3. do 5. listopadu 2017 v Chamu. Na programu jsou mj. workshopy s externími lektory na téma Voice and Body, Aplikace psycholingvistiky v praxi a Vědomá práce s diverzitou a celá řada her a aktivit jazykové...
 • 4. 9. 2017 72 hodin česko-německy s projektem Přátelství bez hranic
  Dobrovolnický projekt České rady dětí a mládeže 72 hodin letos spojí své síly s naším česko-německým projektem Přátelství bez hranic a rozšíří své pole působnosti i do Německa.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita