43 praktikantů na stáži v Německu

21. 10. 2016

Tandem úspěšně ukončil projekt evropského programu Erasmus+ s názvem Na praxi do Německa, v rámci kterého vyjelo na stáž 43 praktikantů z celé ČR. Zúčastněte se v dalším termínu i Vy!

Projekt Na praxi do Německa 2014-2015 vznikl ve spolupráci Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň s devíti českými školami a jejich německými protějšky. Tandem podporuje svou činností rozvoj všestranných a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa, jednou z cest je zprostředkování mobilit v rámci odborných praxí díky Programu podpory odborných praxí.

Mezi hlavní cíle projektu Na praxi do Německa 2014-2015 patřilo zvyšování počtu mobilit žáků a učňů v prvotním odborném vzdělávání vedoucí ke zkvalitňování odborného vzdělávání na evropské úrovni a jeho vzájemné uznávání v rámci Evropy. Projekt svým dopadem mířil na zvýšení povědomí o přeshraničních projektech v rámci odborných praxí a podnícení zájmu široké veřejnosti o zahraniční aktivity. Odborná praxe v zahraničí byla přínosem pro samotné jednotlivce, díky pobytu v zahraničí měli praktikanti šanci porovnat své zkušenosti z praxe v České republice, seznámili se s odlišnými metodami a postupy práce, získali praktické zkušenosti z cizojazyčného prostředí, rozvinuli si klíčové kompetence, nejen ty oborové, ale i jazykové a hlavně osobnostní. Účastníci stáží se naučili vypořádat se s jazykovou bariérou, rozšířili si své dosavadní znalosti a dovednosti v oboru, rozvinula se jejich samostatnost a zlepšila se jejich orientace na evropském pracovním trhu.

Na realizaci projektu se podílelo 9 českých škol a 9 partnerských zařízení z Německa. Projekt byl rozdělen na 9 běhů, v rámci nichž bylo realizováno 43 mobilit žáků. Praxe byla vykonávána v oborech mechanik-seřizovač, lesní mechanizátor, zednictví a stavební práce, dále pak obchod, ekonomika a management, administrativa, bankovnictví a výpočetní technika.

Předpokládanými výsledky projektu byla podpora uznávání zahraničních praxí jako běžné součásti vzdělávacího systému zapojených škol, přispění k zvýšení počtu mobilit v odborném vzdělávání, motivace dalších českých a německých organizací k realizaci podobných aktivit. Na úrovni jednotlivců došlo k rozvoji klíčových kompetencí jako je zlepšení jazykových dovedností, rozšíření odborných znalostí a dovedností, nasbírání nových zkušeností, osobnostní rozvoj a motivace k vlastnímu rozvoji učebních dovedností a k celoživotnímu vzdělávání. Praktikanti získali lepší přehled o evropském pracovním trhu. Zahraniční stáží se zvýšila jejich šance na budoucí uplatnění v oboru v rámci Evropy.

Dlouhodobým přínosem projektu je podpora odborných škol a organizací zabývajícími se odborným vzdělávání žáků a učňů v rámci Programu podpory odborných praxí i mimo něj, pozitivním dopadem každého projektu mobilit je motivace dalších škol do zahraniční spolupráce a realizace odborných praxí nejen v sousední zemi.

Do dalších projektů, které budou realizovány v rámci Programu podpory odborných praxí, se může zapojit jakákoli česká i německá střední odborná škola či podnik. Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.tandem-org.cz/praxe.

.


Iva Břendováprogram podpory odborných praxí
Jarmila Půbalová
e-mail: pubalova@tandem-org.cz

telefon: +420 377 634 759
skype: odbornepraxe

Aktuality

Doporučujeme

  • 3. 7. 2019 Staň se členem / členkou Česko-německého fóra mládeže!
    Je ti 16-25 let? Cestuješ rád/a do Německa? Máš chuť poznat nové lidi z Česka a Německa a zažít česko-německou spolupráci na vlastní kůži? Staň se členem Česko-německého fóra mládeže​!
  • 1. 7. 2019 Česko-německé setkání mládeže
    Je ti 16-26 let? 8.-10.11.2019 se bude v Berlíně konat již 10. česko-německé setkání mládeže. Nabídne spousty zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity.
  • 10. 6. 2019 Seminář dalšího vzdělávání v Památníku Terezín
    V rámci víceletého tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti Tandem srdečně zve pracovníky s mládeží a pedagogy na seminář, jehož stěžejním tématem bude období druhé světové války a bude se...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň