Němčina nekouše - seminář česko-německé jazykové animace pro učitele

4. 10. 2012
Typ akce školení a další vzdělávání
Oblast oblast jazyka a jazykové animace
Místo konání Waldmünchen, SRN (Horní Falc)
Termín 4.-7. října 2012
Odpovědné osoby Petra Zahradníčková, Zbyšek Brůj, Hansjürgen Karl
Cílová skupina učitelé NJ základních škol a ČJ na německých reálných školách
Cíle vyškolení v oblasti jazykové animace coby motivačního prvku pro výuku
Účastníci 10 z ČR a 10 ze SRN
Obsah Teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi.
Cena 1200 Kč
Poznámka
Google Maps lokalita Waldmünchen
Němčina nekouše - seminář jazykové animace pro učitele

4.-7.10. 2012, Waldmünchen (3 km od česko-německé hranice)

Tento seminář byl speciálně zaměřen na jazykovou animaci, která má v rámci projektu Němčina nekouše za cíl motivovat žáky k volbě resp. výuce německého jazyka na základních školách a českého jazyka na německých reálných školách. Účastníci se seznámili s touto osvědčenou metodou uplatňovanou např. při česko-německých setkáních, školních i mimoškolních projektech a mnoha dalších akcích.

Již první půlrok projektu Němčina nekouše (od ledna 2012), který školám nabízí realizaci jazykové animace ve výuce, přinesl mnoho pozitivních ohlasů na tento způsob motivování žáků a podněcování jejich chuti k porozumění řeči sousedů. V rámci projektu proběhlo dosud více než 150 hodin jazykových animací na 70 základních školách.

Seminář byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem 17308/2012-25-399

Cíle semináře

Během semináře se účastníci naučili, jak aplikovat jazykovou animaci pro zvýšení motivace svých žáků a zpestření jazykové výuky.
Jazykovou animací mohou učitelé jazyka přispět k zastavení všeobecného poklesu zájmu žáků o němčinu na českých školách a zvýšení zájemců o češtinu na reálných školách v Německu.

Obsah

• teoretické základy a východiska
jazykové animace,
• oblasti využití jazykové animace,
• příklady a nácvik jednotlivých jazykových aktivit.

Kurz byl vystavěn na aktivní spolupráci účastníků, při které prováděli praktické úkoly, např. modifikace jazykových her, simulace výukové hodiny s jazykovou animací nebo řešení krizových situací. Každý si vyzkoušel roli jazykového animátora i žáka.

Seminář byl úspěšný.


Aktuality

 • 10. 9. 2019 Tematický a informační seminář pro pedagogy v Norimberku
  Pokud fandíte česko-německé spolupráci, zajímají Vás moderní dějiny a ještě se chcete dozvědět něco k projektovému managementu, neváhejte se přihlásit na seminář pro pedagogy všech typů škol z ČR a Německa, který se koná 21. -...
 • 10. 9. 2019 Inspirujte se!
  Zveme střední odborné školy a odborná učiliště, které jsou zapojeny do Programu podpory odborných praxí, na inspirativní seminář do Prahy! Termín 11. – 12. 10. 2019 . Poslední možnost přihlášení.
 • 9. 9. 2019 Open call pro mladé umělce: Česko-bavorský rezidenční program s „matching-programem“
  Projekt KONTAKT!, navazující na česko-bavorskou platformu Treffpunkt, vypisuje Česko-bavorský rezidenční program s „matching-programem“, doprovodnými aktivitami a závěrečnou prezentací. Jde o příležitost pro mladé umělce, jak vyjet na 2-4 týdny tvořit do Bavorska,...

Doporučujeme

 • 10. 9. 2019 Tematický a informační seminář pro pedagogy v Norimberku
  Pokud fandíte česko-německé spolupráci, zajímají Vás moderní dějiny a ještě se chcete dozvědět něco k projektovému managementu, neváhejte se přihlásit na seminář pro pedagogy všech typů škol z ČR a Německa, který se koná 21. -...
 • 9. 9. 2019 Poslední volná místa na seminář v Terezíně!
  Seminář dalšího vzdělávání pro pracovníky s mládeží a pedagogy všech typů škol, který se uskuteční 20. – 22. 9. 2019   v Památníku Terezín, nabízí ideální možnost seznámit se s...
 • 7. 8. 2019 Česko-německé setkání mládeže
  Je ti 16-26 let? 8. – 10. 11. 2019 se bude v Berlíně konat již 10. česko-německé setkání mládeže. Nabídne spousty zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň