Maultaschen und Piroggen - diverzita v oblasti mezinárodních výměn mládeže

11.–14. 6. 2015
Typ akce tématický seminář
Oblast mimoškolní oblast
Místo konání SRN, Bad Liebenzell
Termín 11.- 14. červen 2015
Odpovědné osoby

Michaela VeseláStefanie Schütz

Cílová skupina pracovníci s mládeží, pedagogové a zájemci o téma a navázání spolupráce s Německem, Polskem a Ruskem
Cíle skrze téma obohatit dimenzi mezinárodního setkání mládeže, seznámit se s finačními zdroji, jazykovou animací, navštívit příslušné organizace ve Stuttgartu a navázat spolupráci +diskutovat, sdílet, resp. vyměnit si zkušenosti
Účastníci 10 z ČR
Obsah

Představení pořádajících organizací - Burg Bad Liebenzell, DPJW, DJRA aTandem včetně možností finanční podpory, jazyková animace za doprovodu vyškolené animátorky z Polska, burza organizací, exkurze do Stuttgartu a diskuse s pracovníky integračního zemského ministerstva, kulturního fóra a městského kruhu mládeže Stuttgart, workshopy k tématu diverita v mezinárodních setkáních mládeže, kulurně divadelní večer, projektová práce, výměna informací s účastníky z mnoha zemí, fundraising, ...

Cena zdarma
Spolupráce DPJW, DRJA, Internationales Forum Burg Liebenzell
Poznámka zpětně bude hrazeno 50% cestovních nákladů
Google Maps lokalita Bad Liebenzell
.

Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže a vhodně implementovat aktivity k tématu diverzita, rozmanitost a interkulturní vzdělávání. Do lázeňského místa nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 11. - 14. června 2015 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu. Možné se zúčastnit jen části programu, dle vlastních časových kapacit. 

Vzdělávací seminář pod názvem "Maultaschen und Piroggen" je ideální formát pro všechny zájemce ze škol, volnočasových zařízení a angažované jednotlivce, kteří by prostřednictvím odborně vedených workshopů chtěli získat hlubší vhled do problematiky diverzity, rozmanitosti a interkulturního vzdělání v kontextu mezinárodních výměn mládeže pod vedením expertky Karin Reindlmeier. Téma bude prezentováno interaktivní formou workshopů, které nabídnou využití tématu diverzity jakožto vhodné prevence xenofobie a rasismu mezi mladými lidmi prostřednictvím úvodu do teorie a především praktickým ukázek včetně evaluace. Odborní hosté a referenti shrnou dosavadní zkušenosti z oblasti mezinárodní práce s mládeží a za moderované diskuse rozvinou Vaše nápady a myšlenky, které by se daly uplatnit a vhodně zakomponovat do Vašich stávajících nebo plánovaných projektů. Fórum nabídne všem účastníkům i jedinečnou příležitost navázat kontakty s možnými partnery z Polska, Německa a Ruska.

Účastníci také společně zavítají do kompetentních institucí ve Stuttgartu, jež se problematikou diverzity, migrace a rozmanitosti zabývají - emigrační zemské ministerstvo, kulturní fórum a městský kruhu mládeže Stuttgart.

Současně dostanou všichni příležitost k výměně informací i zkušeností, jakož i k seznámení s projektovým managementem, užitečnou „abecedou“ mezinárodních výměn aneb jak optimálně naplánovat, připravit a realizovat binacionální, resp. multinacionální projekt výměny dětí a mládeže. Nevynecháme ani finanční možnosti, kde čerpat a kde/jak žádat o prostředky. Mnoho jich nabízí právě kooperace s polskými, německými nebo ruskými školami či volnočasovými organizacemi. Inspirujte sebe i ostatní a zlepšete i své jazykové kompetence.

Tlumočení po celou dobu zajištěno.

____________________________________

PROGRAM A ORGANIZACE AKCE

 • Příjezd ve ČTVRTEK, dne 11. června 2015do 15:00 hodin na místo setkání: 

Burg Liebenzell

75378 Bad Liebenzell
Telefon: 07052-92450
E-mail: info@internationalesforum.de
Homepage: http://goo.gl/oM6W03

Příjezd vlakem: 

Nádraží Bad Liebenzell ze směru Pforzheim/Stuttgart. Možné využití taxi služby od nádraží k hradu nebo pěšky viz https://goo.gl/maps/Vm6GB

Příjezd autem:

GPS souřadnice: 48.774721; 8.729979

Následovat bude vzájemné seznámení s účastníky při kávě a malém občerstvení

15.15 – 15.30 hodin
Přivítání a úvodní slovo paní Gertrud Gandenberger z Internationales Forum Burg Liebenzell e.V.

15.30  – 18.30 hodin
Představení DPJW, DJRA, Tandemu a možnosti finanční podpory
Stefanie Schütz, Szymon Kopiecki, Benjamin Spatz a Michaela Veselá

20.00 hodin
Interaktivní část výměny informací a zkušeností s účastníky a možnými projektovými partnery
Závěr večera v hradním sklípku

 • PÁTEK, 12. června 2015

9.00 hodin 
Warming up a jazyková animace na úvod dne

9.30 – 12.00 hodin
„Exchange for beginners“ aneb jak krok za krokem připravit mezinárodní setkání mládeže

13.30 hodin
Společný odjez do Stuttgartu na exkurzi institucí, jež se problematikou diverzity zabývají

Kolem 20. hodiny návrat do Bad Liebenzell

 • SOBOTA, 13. června 2015

9.00 hodin
Warming up a jazyková animace na úvod dne

9.15 - 12.30 hodin
1. část workshopu - Diverzita a interkulturní vzdělávání v rámci mezinárodních výměn mládežem, pod vedením expertky Karin Reindlmeier - více o ni zde: http://www.karinreindlmeier.de/kontakt.htm

14.30 – 18.00 hodin
2. část workshopu - Diverzita a interkulturní vzdělávání v rámci mezinárodních výměn mládeže, jméno referenta bude uvedeno

Kulturní večerrní program 

 • NEDĚLE, 14. června 2015

9.30 hodin
Warming up a jazyková animace na úvod dne

10.00 - 12.00 hodin
Odborný referát k tématu projektový management se zkušenostmi v oblasti mezinárodních výměn mládeže, příkladná ukázka zpracování projektové žádosti

12.00 - 12.30 hodin 
Evaluace, zhodnocení

12.30 oběd
Následně konec fóra a odjezd

_________________________________

Náklady
Tandem přebírá veškeré náklady za ubytování a stravování, včetně programové skladby

Pojištění
Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.
 
Jízdné
Tandem účastníkům uhradí 50 % jízdného (tzn. jen jednu cestu jedním směrem – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů). Náklady budou uhrazeny po zaslání originálu jízdenek. Cesta autem bude POUZE řidiči proplacena jen do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Ostatní spolucestujcí se budou dle dohody s řidičem finančně na nákladech podílet. Spolujízda vítána! 

Přihlášky a kontakt
 
V případě zájmu pošlete prosím na uvedený email - vesela@tandem.adam.cz - své kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo), včetně zastupující instituce/školy/spolku a data narození pro potřeby zajištění pojištění. Přihlášky německých účastníků přijímá Tandem Regensburg. Informace v němčině naleznete zde: http://goo.gl/LHxOst.
 
Uzávěrka přihlášek je v pátek 22. května 2015.

 

Těšíme se na Vaši účast!  

KONTAKTNÍ OSOBA
 
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže 
Michaela Veselá
Tel.: +420 377 634 757
vesela@tandem.adam.cz, www.tandem-org.cz

Aktuality

 • 25. 2. 2020 Finanční podpora z dotačního programu Mládež kraji
  Je ti od 15 do 26 let? Jsi aktivní a máš nápady? Najdi cestu a získej peníze pro svůj neziskový projekt…  
 • 25. 2. 2020 Česko-německé síťovací setkání k Tématu roku 2020 ČNFB
  Česko-německý fond budoucnosti vypsal na rok 2020 téma trvalé udržitelnosti s názvem " Budoucnost je teď ". Pro zájemce, kteří by se rádi pustili do projektu v rámci tohoto tématu, ale chybí jim projektový partner v Německu, připravuje Fond...
 • 25. 2. 2020 XXIX. brněnská konferenci „Dialog uprostřed Evropy“
  Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde Vás společně s Magistrátem města Brna srdečně zvou na XXIX. brněnskou konferenci „Dialog uprostřed Evropy“ na téma Dvě Evropy? V čem a proč se nedaří nalézt společnou řeč v termínu o d 3. -5. dubna 2020 v Brně. Uzávěrka...

Doporučujeme

 • 17. 2. 2020 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2020
  Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2020, kde se mohou děti a mladí lidé seznámit s vrstevníky ze sousední země a zdokonalit v němčině. Seznam průběžně doplňujeme. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám...
 • 29. 1. 2020 Hledají se dobrovolníci do projektu ahoj.info 2020
  Končíš školu a přemýšlíš, jakým směrem se budeš ubírat dál? Chceš získat nové zkušenosti, rozšířit si obzory a zlepšit si jazyky? Máš chuť podílet se na utváření společné...
 • 17. 12. 2019 Videoworkshop ahoj.info
  Poslední šance pro zájemce ve věku 16-26 let se přihlásit na náš seminář s tématem „Identita- Kdo jsi ve skutečnosti?“ . Seminář se koná 6. - 8. března 2020 ve Waldmünchenu (v Bavorsku), uzávěrka přihlášek je 6....

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň