Kontaktní a plánovací seminář v oblasti odborného školství

5.–7. 10. 2018
Typ akce kontaktní seminář
Oblast Odborné praxe
Místo konání Hotel Am Regenbogen, Schützenstraße 14, 93413 Cham
Termín 5.–7. 10. 2018
Odpovědné osoby

Jarmila Půbalová, Jana Kučerová  

Cílová skupina ředitelé, učitelé SŠ, SOŠ, VOŠ
Cíle navázat nová partnerství vzdělávacích institucí, seznámení se s metodou jazykové animace pomocí praktických ukázek, vědomá práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží, plánovaní odborné praxe do sousední země a její financování
Účastníci 16 (ze SRN) + 16 (z ČR)
Obsah

viz popis níže

Cena 1300,- Kč, hrazeno 50% cestovních nákladů
Spolupráce
Poznámka
Google Maps lokalita Hotel Am Regenbogen, Schützenstraße 14, 93413 Cham

Zástupci středních škol, odborných škol, učilišť a vyšších odborných škol se mohou zúčastnit česko-německého kontaktního a plánovacího semináře, jehož cílem bude:

-    Zprostředkování partnerství mezi českými a německými vzdělávacími organizacemi
-    Předání informací k možnostem financování odborných praxí v zahraničí
-    Konkrétní postupy při plánování a realizaci odborných praxí
-    Praktické představení metody jazykové animace
-    Představení činnosti Tandemu

Seminář získal akreditaci MŠMT č.j.: MSMT-7003/2018-2401. Účastnící získají osvědčení o absolvování 18 vzdělávacích hodin.

Předběžný program

pátek, 5. října
od 14:00   ubytování, akreditace, občerstvení
15:00        zahájení semináře, představení činnosti Tandemu a konceptu vědomé práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží
16:30        přestávka
16:45        jazyková animace (praktická ukázka vedená jazykovým animátorem)
18:00        večeře
20:00 – 21:30   představení vzdělávacích organizací, navázání kontaktů

sobota, 6. října
 8:30    Program podpory odborných praxí, vzdělávací systémy v Česku a Německu, přípravné dny s jazykovou animací a orientací v místě praxe
10:30         přestávka
11:00         příklady dobré praxe (rady, tipy a zkušenosti dvou pozvaných odborných škol z Česka a Německa)
12:30         oběd
14:00         workshop projektové plánování vlastních zahraničních praxí
15:30         přestávka
16:00         interaktivní prohlídka města Cham (městská rallye)
18:30         večeře

neděle, 7. října
 8:30         zprostředkování odborné slovní zásoby formou jazykové animace (praktická ukázka vedená jazykovým animátorem)
 9:15         prezentace výsledků workshopu projektové plánování, diskuze
10:15        přestávka
10:30        financování odborných praxí v sousední zemi
11:15        evaluace a ukončení semináře
12:00        společný oběd a odjezd

Pro přihlášení použijte prosím on-line formulář.
Uzávěrka přihlášek je 9. září 2018.
Seminář i individuální hovory partnerských organizací budou simultánně tlumočeny.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Více informací k Programu podpory odborných praxí www.tandem-org.cz/praxe.

Seminář je finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

 

.


Iva Břendováprogram podpory odborných praxí
Jarmila Půbalová
e-mail: pubalova@tandem-org.cz

telefon: +420 377 634 759
skype: odbornepraxe

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň