Akce

  • ahoj.info seminář #digitalizuj #demokracii (22.–24. 3. 2019) Typ akce: setkání mládeže
    Oblast: Mimoškolní oblast
    Místo konání: Waldmünchen
    Termín: 22.–24. 3. 2019
    Odpovědné osoby:

    Julia Fleischmann, Le Minh Tam a David Ripel 


    Cílová skupina: Mladí lidé do 26 let
    Cíle: Setkání mladých lidí
    Účastníci: 12 z Česka a 12 z Německa
    Obsah:

    Na semináři se setká mládež z Česka a Německa a bude se věnovat tématu demokracie a digitalizace. Na semináři bude blíže představena také Evropská dobrovolná služba a projekt ahoj.info.


    Spolupráce: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
    Google Maps lokalita: 49.3783, 12.7059

    Připravili jsme si pro vás pestrý program, přičemž na první večer jsme k nám pozvali odborného referenta Dr. Bastiana Vergnona, který vám pomůže lépe pochopit dané téma a následně poté bude ochotný odpovídat vám na vaše dotazy. Další den budeme pracovat s technickým zařízením, kterým Centrum vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu disponuje, a budete mít příležitost si vymyslet a natočit vlastní reklamu v návaznosti na to, co jste se dozvěděli předchozí večer od našeho referenta.

    Nepropásněte náš seminář, vyplňte přihlášky a pošlete nám je na adresu ahoj.info@gmail.com do 20. 2. 2019. Podrobnější informace najdete v našem letáku, v němž najdete i přihlašovací formulář.

    Těšíme se na vás!

    ahoj.info Team

     

  • Česko-německé fórum Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (11.–13. 4. 2019) Typ akce: tematický seminář
    Oblast:
    Místo konání: Brno
    Termín: 11.–13. 4. 2019
    Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Lucie Tarabová, Ulrike Fügl, Stefanie Schütz
    Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, kteří chtějí realizovat česko-německé semináře s tématikou občanského vzdělávání
    Cíle: Přiblížení tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti
    Účastníci: 30 z Česka
    Obsah: Česko-německé fórum s workshopy, prezentacemi projektů a referáty. Účastníci se budou zabývat tématem na léta 2017-2019. Seznámí se s kooperačními a projektovými partnery a metodami pro realizaci projektů.
    Cena: 700 Kč
    Google Maps lokalita: 49.195, 16.6068

    Jak pracují s tématem občanského vzdělávání nejrůznější české a německé organizace, památníky a historikové? Zúčastněte se fóra Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti 11.-13.4.2019 v Brně. Třídenní program Vám nabídne mnoho zajímavých workshopů, pedagogických konceptů a příkladů dobré praxe, které Vás mohou inspirovat.

    Koordinační centrum Tandem zve na třídenní vzdělávací fórum v Brně. Určené je pro pracovníky s mládeží, pedagogy, multiplikátory i jednotlivce, kteří se zajímají o téma občanského vzdělávání a rádi by s ním pracovali nejen v česko-německém kontextu.

    Praktické workshopy se budou věnovat občanskému vzdělávání, diverzitě a fake news.

    Přihlásit online se můžete do 17.3.2019 zde.

    Ubytování ve dvoulůžkových pokojích a stravování je v rámci semináře zajištěno a plně hrazeno. Pokud účastník potřebuje ubytování v jednolůžkovém pokoji, musí si ho plně uhradit.

    Akce bude simultánně tlumočena.

    Zpětně bude hrazeno 50 % cestovních nákladů (podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů), cesta autem bude řidiči proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy.

    Účastnický poplatek: 700 Kč

    Kontaktní osoby:

    Lucie Tarabová - tarabova@tandem-org.cz +420 377 634 766

    Monika Štroblová - stroblova@tandem-org.cz +420 377 634 757

    ---------------------------------------------

    Předběžný program

    • Čtvrtek 11. dubna 2019

    od 16:00     Check-In, registrace

    večeře

    Oficiální zahájení a česko-německý kabaret „To téma“ – „Das Thema“

     

    • Pátek, 12. dubna 2019    

    Inputy, workshopy, diskuze

    9.00    Úvod do tématu
    Společné vzpomínání – historicko-politické vzdělávání v česko-německých výměnách

    I. blok workshopů – Pedagogické koncepty práce se vzpomínáním
    Všichni účastníci mohou vybrat v každém bloku jednu možnost.

        Workshop 1: Práce s pamětníky, oral history, Živá pamět
     
        Workshop 2: Fake News, poplašné zprávy, populismus
        Bára Procházková, žurnalistka

        Workshop 3: Lidé v pohybu
        Petra Frühbauerová, NGO Na zemi

    oběd
        
    II. blok workshopů – Pedagogické koncepty práce se vzpomínáním

    Workshop 1: Afgánistán. Mnichov. Já. Má cesta za lepším životem.
        Hassan Ali Djan
     
        Workshop 2: Fake News, poplašné zprávy, populismus
        Bára Procházková, žurnalistka

        Workshop 3: Lidé v pohybu
        Petra Frühbauerová, NGO Na zemi

    Návštěva a představení pedagogického programu Muzea romské kultury
        

    Večeře

     

    • Sobota, 13. dubna 2019  

    Plénum - Informace k financování česko-německých projektů, česko-jazyková animace
    Prostor pro výměnu zkušeností - práce ve skupinách
    Paralelně konzultace o možnostech financování – Česko-německý fond budoucnosti a Tandem

    oběd

    III. a IV. blok workshopů
    Tři paralelní příklady česko-německých projektů k tématu památných míst a občanského vzdělávání

    Evaluace a reflexe
    Večeře a zakončení akce

  • Gut drauf workshop (3.–4. 5. 2019) Typ akce: tematický seminář
    Oblast: Mimoškolní oblast
    Místo konání: Německo
    Termín: 3.–4. 5. 2019
    Odpovědné osoby:

    Stefanie Schütz, Monika Štroblová


    Cílová skupina: pracovníci s mládeží, učitelé a vychovatelé
    Cíle: Workshop je určen pro účastníky z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat tématem zdravý životní styl.
    Účastníci: 20 z Česka a Německa
    Obsah:

    Workshop je určen pro účastníky z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat tématem zdravý životní styl. Budeme se věnovat jednomu z témat strava, pohyb nebo stres. 


    Spolupráce: Gut drauf
    Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

    V rámci česko-německého GUT DRAUF workshopu se budeme věnovat jednomu z témat strava, pohyb nebo stres. 

  • Maultaschen und Piroggen (22.–25. 5. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
    Oblast: Mimoškolní oblast
    Místo konání: Bad Liebenzell
    Termín: 22.–25. 5. 2019
    Odpovědné osoby:

    Monika Štroblová, Stefanie Schütz


    Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, pedagogové a zájemci o téma a navázání spolupráce s Německem, Polskem a Ruskem
    Cíle: Skrze téma obohatit dimenzi mezinárodního setkání mládeže, seznámit se s finačními zdroji, jazykovou animací a navázat spolupráci +diskutovat, sdílet, resp. vyměnit si zkušenosti
    Účastníci: 10 z Česka
    Obsah:

    Seminář Maultaschen und Piroggen 2019 se bude zabývat tématem sociální spravedlnost a její význam v mezinárodních výměnách mládeže. Naše společnost je založena ve svém politickém systému na demokratických a svobodných principech, ale přesto existují nespravedlivé situace, rozhodnutí nebo jednání. Existují lidé, kteří jsou chudí. Existují lidé, kteří jsou ve škole nebo ve svém zaměstnání znevýhodněni. Existují lidé, se kterými je nespravedlivě zacházeno kvůli jejich původu a vzhledu. V celosvětovém měřítku existuje nerovnoměrné rozdělení zdrojů, příležitostí, moci a peněz. Společnost, která je vnímána jako spravedlivá, je však ústředním předpokladem udržitelného mírového soužití a souhlasem s demokratickým systémem. Mladí lidé jsou velmi vnímaví k nespravedlnosti a nerovnostem. Jsou citliví na nespravedlivé mocenské vztahy. Jak toto mnohostranné téma pojmout a reflektovat v mezinárodních výměnách mládeže, je hlavním tématem metodického workshopu na jeden a půl dne. A jako vždy se dozvíte také informace o aktuálních programech a financování DPJW, DRJA a Tandemu. A i tento rok je na programu také výlet na jedno zajímavé místo.

    Přihlásit se můžete zde


    Cena: 40 Euro
    Spolupráce: DPJW, DRJA, Internationales Forum Burg Liebenzell
    Google Maps lokalita: 48.7747, 8.72997

    Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže. Do lázeňského místa nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 22. - 25. května 2019 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu.

    Přihlásit se můžete zde

  • ahoj.info seminář II. - listopadová revoluce 1989 (21.–23. 6. 2019) Typ akce: setkání mládeže
    Oblast: Mimoškolní oblast
    Místo konání: ČR
    Termín: 21.–23. 6. 2019
    Odpovědné osoby:

    Julia Fleischmann, Le Minh Tam, David Ripel


    Cílová skupina: Mladí lidé do 26 let
    Cíle: Setkání mladých lidí z Česka a Německa
    Účastníci: 12 z Česka a 12 z Německa
    Obsah:

    Na semináři se setká mládež z Česka a Německa a bude se věnovat tématu demokracie a revoluce v roce 1989, která byla velmi významná nejen pro další vývoj České republiky, ale také Německa. Na semináři bude blíže představena také Evropská dobrovolná služba a projekt ahoj.info.


    Google Maps lokalita: 49.8174, 15.4729

    Sledujte portál ahoj.info

  • Seminář dalšího vzdělávání Terezín (20.–22. 9. 2019) Typ akce: tematický seminář
    Oblast:
    Místo konání: Terezín
    Termín: 20.–22. 9. 2019
    Odpovědné osoby:

    Monika Štroblová, Lucie Tarabová, Stefanie Schütz, Ulrike Fügl


    Cílová skupina: Pracovníci s mládeží a učitelé, kteří by chtěli organizovat česko-německé semináře s tématikou druhé světové války.
    Cíle: Poznání nových metod při práci s mládeží na památném místě
    Účastníci: 12 z Česka a 12 z Německa
    Obsah:

    Na semináři Vám zprostředkujeme informace o Tandemu, bude představena pedagogická nabídka památníku Terezín a prohlídka památného místa. Seznámíme se s možnostmi podpory pro vlastní projekty k tématu česko-německé spolupráce na památných místech / občanskému vzdělávání (financování, kontaktní databázi Tandemu, materiály k tématu). Dostetk času bude vyhrazeno i plánování.


    Cena: 700 Kč
    Spolupráce: Památník Terezín
    Google Maps lokalita: 50.511, 14.1505

    Sledujte webové stránky Tandemu

  • Česko-německé setkání mládeže (8.–10. 11. 2019) Typ akce: setkání mládeže
    Oblast: Mimoškolní oblast
    Místo konání: Berlín
    Termín: 8.–10. 11. 2019
    Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Stefanie Schütz
    Cílová skupina: mladí lidé z Česka a Německa
    Cíle: setkání mladých lidí s workshopy k tématu občanského vzdělávání, debaty
    Účastníci: 30 z Česka
    Obsah: Na česko-německém setkání mládeže se uzavře téma Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, ve kterém jde o téma památných míst a občanského vzdělávání a zároveň otevře téma nové, které nás opět bude doprovázet 3 roky a to je téma demokracie, diverzita, participace. Proběhne několik zajímavých workshopů a dialogů s mládeží na tyto témata.
    Cena: 500 Kč
    Google Maps lokalita: 52.52, 13.4049

    sledujte naše webové stránky Tandemu

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita